Finnmark Kraft AS eies av de 7 kraftselskapene som er konsesjonærer i Finnmark og Nord-Troms samt grunneieren i FInnmark. Disse er  Varanger Kraft AS, Alta Kraftlag A/L, Hammerfest Energi AS, Luostejok Kraftlag A/L,

Repvåg Kraftlag A/L, Ymber AS, Nordkyn Kraftlag A/L og Finnmarkseiendommen.

Vår interesse som aksjonær er først og fremst rettet mot utvikling av fornybar kraftproduksjon i fylket.