Kraftbransjen, som vår bransje kalles, består av flere ledd i en såkalt verdikjede. Kort fortalt består verdikjeden av produksjon - omsetning og transport av elektrisk kraft.  

Det er sikkert mange som ønsker mer informasjon om hvordan vi løser dette oppdraget. Har du spørsmål til oss om for eksempel  

  • Hvorfor vi ønsker økt overføringskapasitet inn og ut av østfylket? 

  • Hvorfor vi ønsker økt energiproduksjon innen elektrisk kraft, hydrogen og ammoniakk? 

  • Hva vi mener vil bestemme utviklingen i energiforbruket fremover i østfylket? 

Eller så kan du gjerne komme med andre spørsmål om vårt arbeid innen forsyningssikkerhet. Det er opp til deg om du vil være anonym eller ikke. Spørsmålene vil bli besvart løpende og publisert nederst på denne siden.

 

Spørsmål og svar