Eierskapet i Varanger Kraft AS forvaltes av en generalforsamling og et styre på syv medlemmer:

  • Tor Arne Pedersen (leder)
  • Vivian Lorentzen (nestleder)
  • Geir Pettersen
  • Sven-Olav Johnsen
  • Kristin Høiby
  • Stein Ola Fremstad
  • Tor Johnny Aikio