Eierskapet i Varanger Kraft AS forvaltes av en generalforsamling og et styre på syv medlemmer i morselskapet:

  • Tor Arne Pedersen (leder)
  • Hege Solbakken (nestleder)
  • Marius J Støme
  • Tom Erik Pedersen
  • Jon Harald Oldernes
  • Kristin Rajala
  • Bjørn Johansen

Administrerende direktør i morselskapet Varanger Kraft AS er Terje Skansen.

Finansdirektør er Håvard Sundkvist. Direktør for samfunn og kommunikasjon er Stein Mathisen, HR leder er Vivian Wara og Utviklingsdirektør er Guro Brandshaug.  

Leder for digitalisering og IT er Kai Larsen. Leder for byggforvaltning og logistikk er Kjetil Andberg.