Eierskapet i Varanger Kraft AS forvaltes av en generalforsamling og et styre på syv medlemmer i morselskapet:

  • Tor Arne Pedersen (leder)
  • Hege Solbakken (nestleder)
  • Marius Johnsen Støme
  • Tom Erik Pedersen
  • Jon Harald Oldernes
  • Kristin Rajala
  • Bjørn Johansen

Administrerende direktør i morselskapet Varanger Kraft AS er Terje Skansen.

Konsernledelsen består av administrerende direktør, finansdirektør (CFO) Håvard Sundkvist, utviklingsdirektør Guro Brandshaug og HR direktør Vivian Wara.   

Leder for digitalisering og IT er Kai Larsen. Leder for byggforvaltning og logistikk er Kjetil Andberg. Prosjektleder bærekraft er Stein Mathisen.