Eierskapet i Varanger Kraft AS forvaltes av en generalforsamling og et styre på syv medlemmer:

  • Tor Arne Pedersen (leder)
  • Hege Solbakken (nestleder)
  • Marius J Støme
  • Tom Erik Pedersen
  • Jon Harald Oldernes
  • Kristin Rajala
  • Bjørn Johansen