Eierskapet i Varanger Kraft AS forvaltes av en generalforsamling og et styre på syv medlemmer:

  • Tor Arne Pedersen (leder)
  • Kristin Høiby (nestleder)
  • Ken Larsen
  • Jan Arild Hildonen
  • Jon Harald Oldernes
  • Kristin Rajala
  • Thor Morten Bråteng