Konsernstyret ledes av Tor Arne Pedersen, Oslo. Han har allsidig erfaring fra kraftbransjen som forretningsutvikler, leder og styremedlem. Han har vært på utvikling og bygging av vann- og vindkraft. Han er for tiden ansatt som daglig leder i Clean Industrial Solutions AS, et norsk-svensk utviklingsselskap innen fornybar energi og grønn industri. 

Nestleder er Hege Solbakken, Bergen. Hun har allsidig erfaring i forretningsdrift som leder og styremedlem i havnæringer og konsulentbransjen. Har også allsidig erfaring i politisk arbeid som bystyremedlem i Bergen og som statssekretær og politisk rådgiver i flere regjeringer. Er for tiden administrerende direktør i Jefferson Wells Norge. 

Styremedlem Jon Harald Oldernes, Vadsø. Han har lang fartstid fra byggebransjen som eier og styreleder i Oldernes Byggevare AS og er for tiden daglig leder i Jon Oldernes Holding As. Han er tidligere gründer og eier av Byggtorget-kjeden. 

Styremedlem Kristin Rajala, Deanu/Tana. er Lektor ved Kunnskapens Hus og har en variert bekgrunn fra offentlig forvaltning og bank. Hun har utdannelse innen psykologi og pedagogikk, samt en rekke merkantile høyskolekurs. 

Styremedlem Bjørn Johansen, Sør-Varanger. Han har lang erfaring i fagforeningsarbeid og leder av LO's disktrikstkontor i Finnmark. Er for tiden LO's distriktssekretær for Troms og Finnmark. 

Styremedlem Marius Johnsen Støme, Vadsø. Han har lang erfaring fra bilbransjen og jobber nå som kundekonsulent i Barents Nett AS. 

Styremedlem Tom Erik Pedersen, Deanu/Tana. Han har lang erfaring fra kraftbransjen som energiingeniør og områdeleder i Varanger Kraft Entreprenør AS.

Morselskapet Varanger Kraft AS har hovedkontor i Vadsø og har ansvaret for eierstyring og virksomhetsutvikling i konsernet. Selskapet ledes av administrerende direktør Terje Skansen. Konsernledelsen for øvrig består av finansdirektør (CFO) Håvard Sundkvist, utviklingsdirektør Guro Brandshaug og HR direktør Vivian Wara.

Pasvik Kraft AS, som ledes av Monica Jerijærvi, eier og driver vannkraftverk med en samlet årsmiddelproduksjon på 423 GWh. Selskapet driver elvekraftverkene Skogfoss og Melkefoss, begge lokalisert i Sør-Varanger kommune og magasinkraftverkene i Gandvik (Unjargga-Nesseby kommune) og i Kongsfjord (Berlevåg kommune). 

Barents Nett AS (tidligere Varanger Kraft Nett AS) har konsesjon for bygging og drift av distribusjonsnett for elektrisk kraft i samtlige eierkommuner. Selskapet har tilsvarende rettigheter for bygging og drift av regionalnettet i regionen. Samlet utstrekning på begge nettnivåer utgjør i dag rundt 3.300 kilometer.  Jens R. Betsi er selskapets daglige leder.

Varanger KraftMarked AS selger strømavtaler med relevante tilleggsprodukter til bedrifter, offentlig virksomhet og husholdninger. Hovedtyngden av kundene er lokalisert i Øst-Finnmark. Selskapet har i overkant av 16.000 kunder. Torunn Bernhardsen er daglig leder i selskapet. 

Varanger KraftEntreprenør AS driver bygging og vedlikehold av kraftnett, veilys, telekommunikasjon og hurtigladestasjoner for kjøretøy. Selskapet levere også vedlikehold og operatørarbeid til vindkraftnalegg. Selskapet ledes av Gunlaug Egeland 

Varanger KraftFiber AS (tidligere Varanger Kraft Utvikling AS) har ansvaret for utbygging og drift av bredbåndsnett med innholdstjenester i samtlige eierkommuner. Selskapet ledes av Steffen Olsen. 

Varanger KraftVind AS innehar konsesjon for bygging av og drift av vindkraftverk på inntil 95 MW i området Raccocearru/Raggovidda i Berlevåg kommune.  Selskapet ledes av Tore Martinsen.

Varanger KraftHydrogen AS inne har konsesjon for bygging  og drift av vindkraftverk på inntil 105 MW i området Raccocearru/Raggovidda og skal utnytte vindkraft til å produsere grønn hydrogen via elektrolyse. Selskapet utvikler dette i et EU finansiert forskningsprosjekt (www.haeolus.eu).  Målet er å oppnå en produksjonskapasitet i første omgang 1 tonn per dag. Selskapet ledes av Jørn Uno Mikkelsen.   

Green Ammonia Berlevåg AS utvikler planer og konsept for produksjon av ammoniakk basert på hydrogen som energibærer, i Berlevåg kommune. Selskapet eies av Varanger Kraft AS (50%) og Aker Horizon Asset Development AS (50%). Selskapet ledes av Christian Bue. 

NH3 invest AS er opprettet for å investere i eierandeler/aksjer i andre selskaper og virksomhet som hører naturlig til dette.