Konsernstyret ledes av Tor Arne Pedersen. Han er daglig leder i Cloudberry DevelopAS, ett privat utbyggingsselskap innen fornybar energi. De utvikler og bygger vindkraft. Han har erfaring fra kraftbransjen og innehar styreverv i flere kraftselskaper. 

Nestleder Kristin Høiby arbeider som seniorrådgiver i Norges Forskingsråd, med ansvarsområde Nordvest Russland og nordområdet. Har lang erfaring som rådgiver for norsk nærings- og samfunnsliv i nordvest Russland.

Styremedlem Jon Harald Oldernes er markedsdirektør i Byggfag AS, og har lang fartstid fra byggebransjen. Han er tidligere gründer og eier av byggtorget-kjeden. Han har teknisk utdannelse.

Styremedlem Kristin Rajala er Lektor ved Kunnskapens Hus og har en variert bekgrunn fra offentlig forvaltning og bank. Hun har utdannelse innen psykologi og pedagogikk, samt en rekke merkantile høyskolekurs. 

Styremedlem Thor Morten Bråteng er daglig leder for Norvent AS Han er utdannet ingeniør innen VVS fra Trondheim.

Styremedlem Ken Larsen er representant valgt av de ansatte. Han jobber som energimontør i  Varanger KraftEntreprenør AS.

Styremedlem Jan-Arild Hildonen er representant valgt av de ansatte. Han startet som energimontør og er nå elkraftingeniør i Varanger KraftNett AS. Han er utdannet elkraftingeniør fra Telemark ingeniørhøyskole

Morselskapet Varanger Kraft AS har hovedkontor i Vadsø. Konsernet ledes av administrerende direktør Terje Skansen, og ledelsen for øvrig består av viseadministrerende direktør Stein Mathisen og økonomisjef Håvard Sundkvist, samt daglige ledere i underliggende selskaper.

Pasvik Kraft AS, som ledes av Monica Jerijærvi, eier og driver vannkraftverk med en samlet årsmiddelproduksjon på 423 GWh. Elvekraftverkene Skogfoss og Melkefoss, begge lokalisert i Sør-Varanger kommune, produserte 410 GWh i 2015. Magasinkraftverkene i Gandvik (Unjargga-Nesseby kommune) og i Kongsfjord (Berlevåg kommune) bidro med 44,1 GWh i samme periode.

Varanger KraftNett AS har konsesjon for bygging og drift av distribusjonsnett for elektrisk kraft i samtlige eierkommuner. Selskapet har tilsvarende rettigheter for bygging og drift av regionalnettet i regionen. Samlet utstrekning på begge nettnivåer utgjør i dag rundt 3.300 kilometer og det ble i 2015 levert 680 GWh til strømforbrukere i Øst-Finnmark. Leif Edmund Jankila er selskapets daglige leder.

Varanger KraftMarked AS omsatte rundt 380 GWh i sluttbrukermarkedet i siste regnskapsår. Hovedtyngden av kundene er lokalisert i Øst-Finnmark, men selskapet omsetter også elektrisk kraft utenfor regionen. Selskapet hadde i overkant av 13.000 kunder ved utgangen av 2015. Selskapet fyller markedsfunksjoner også for konsernets bredbåndsvirksomhet. Torunn Bernhardsen er daglig leder i selskapet som har ti ansatte.

Varanger KraftEntreprenør AS driver bygging og vedlikehold av kraftnett. Selskapet, som ledes av Arnfinn Mentyjærvi, sysselsatte 63 av konsernets totalt 134 ansatte ved siste årsskifte.

Varanger KraftFiber AS, som ledes av Steffen Olsen, har ansvaret for utbygging og drift av bredbåndsnettet som i dag dekker samtlige eierkommuner. Selskapet hadde tilnærmet 4.600 abonnenter ved utgangen av 2015.

Varanger KraftVind AS ble etablert i 2012. Selskapet innehar konsesjon for bygging av og drift av vindkraftverk på inntil 200 MW på Raggocearru/Raggovidda i Berlevåg kommune. Første byggetrinn ble fullført høsten 2014 da 15 turbiner med total installert effekt på 45 MW ble satt i drift. Årsproduksjon i 2015 var på vel 197 GWh. Selskapet ledes av Tore Martinsen.

Varanger KraftHydrogen AS skal utnytte vindkraft til å produsere grønn hydrogen via elektrolyse. Produksjonskapasiteten blir i første omgang 1 tonn per dag. Selskapet deltar i et EU-prosjekt, som heter Haeolus. Prosjektet vil pågå frem til utgangen av 2022, med oppstart produksjon sommeren 2020. Selskapet ledes av Christian Bue.