Konsernstyret ledes av Tor Arne Pedersen. Han er daglig leder i Scanergy AS, ett privat utbyggingsselskap innen fornybar energi. De utvikler og bygger vindkraft. Han har erfaring fra kraftbransjen og innehar styreverv i flere kraftselskaper. 

Nestleder Vivian Lorentzen er daglig leder i Eiendomsmeglerskolen AS og prosjektleder i Cosi Consult AS. Har erfaring som forretningsutvikler i Wasco Energy AS og utvikling av baselokaliteter for petroleumssektoren. 

Styremedlem Sven-Olav Johnsen er ansattes representant for arbeidstakerforbundet NITO  med lang arbeidserfaring som ingeniør i konsernet.

Styremedlem Geir Pettersen er ansattes representant for arbeidstakerforbundet EL & IT  med lang arbeidserfaring som montør og montørleder i konsernet.

Styremedlem Kristin Høiby arbeider som seniorrådgiver i Norges Forskingsråd, med ansvarsområde Nordvest Russland og nordområdet. Har lang erfaring som rådgiver for norsk nærings- og samfunnsliv i nordvest Russland.

Styremedlem Stein Ola Fremstad arbeider som økonomiansvarlig i forsvaret, Garnisonen i Sør-Varanger.

Styremedlem Tor Johnny Aikio driver eget firma, er leder i Vadsø Høyre og har styreverv i private og kommunale virksomheter.

Morselskapet Varanger Kraft AS har hovedkontor i Vadsø. Konsernet ledes av administrerende direktør Terje Skansen, og ledelsen for øvrig består av viseadministrerende direktør Stein Mathisen og økonomisjef Håvard Sundkvist, samt daglige ledere i underliggende selskaper.

Pasvik Kraft AS, som ledes av Monica Jerijærvi, eier og driver vannkraftverk med en samlet årsmiddelproduksjon på 423 GWh. Elvekraftverkene Skogfoss og Melkefoss, begge lokalisert i Sør-Varanger kommune, produserte 410 GWh i 2015. Magasinkraftverkene i Gandvik (Unjargga-Nesseby kommune) og i Kongsfjord (Berlevåg kommune) bidro med 44,1 GWh i samme periode.

Varanger KraftNett AS har konsesjon for bygging og drift av distribusjonsnett for elektrisk kraft i samtlige eierkommuner. Selskapet har tilsvarende rettigheter for bygging og drift av regionalnettet i regionen. Samlet utstrekning på begge nettnivåer utgjør i dag rundt 3.300 kilometer og det ble i 2015 levert 680 GWh til strømforbrukere i Øst-Finnmark. Leif Edmund Jankila er selskapets daglige leder.

Varanger KraftMarked AS omsatte rundt 380 GWh i sluttbrukermarkedet i siste regnskapsår. Hovedtyngden av kundene er lokalisert i Øst-Finnmark, men selskapet omsetter også elektrisk kraft utenfor regionen. Selskapet hadde i overkant av 13.000 kunder ved utgangen av 2015. Selskapet fyller markedsfunksjoner også for konsernets bredbåndsvirksomhet. Torunn Bernhardsen er daglig leder i selskapet som har ti ansatte.

Varanger KraftEntreprenør AS driver bygging og vedlikehold av kraftnett. Selskapet, som ledes av Arnfinn Mentyjærvi, sysselsatte 63 av konsernets totalt 134 ansatte ved siste årsskifte.

Varanger KraftUtvikling AS, som ledes av Gunlaug Egeland, har ansvaret for utbygging og drift av bredbåndsnettet som i dag dekker samtlige eierkommuner. Selskapet hadde tilnærmet 4.600 abonnenter ved utgangen av 2015.

Varanger KraftVind AS ble etablert i 2012. Selskapet innehar konsesjon for bygging av og drift av vindkraftverk på inntil 200 MW på Raggocearru/Raggovidda i Berlevåg kommune. Første byggetrinn ble fullført høsten 2014 da 15 turbiner med total installert effekt på 45 MW ble satt i drift. Årsproduksjon i 2015 var på vel 197 GWh. Selskapet ledes av Tore Martinsen.

Varanger KraftHydrogen AS skal utnytte vindkraft til å produsere grønn hydrogen via elektrolyse. Produksjonskapasiteten blir i første omgang 1 tonn per dag. Selskapet deltar i et EU-prosjekt, som heter Haeolus. Prosjektet vil pågå frem til utgangen av 2022, med oppstart produksjon sommeren 2020. Selskapet ledes av Christian Bue.