Transporten starter mandag 12 juli og vil pågå i perioder frem til midten av september. Veien vil bli stengt i korte perioder for annen trafikk når dette pågår. 

Delene blir tatt i land både i Berlevåg og Båtsfjord. Turbinvingene tas i land i Berlevåg og alle andre deler taes i land i Båtsfjord. Landeveistransportene vil foregå som kolonne med maksimalt 3 kjøretøy. Følgebiler eller politiet vil sørge for trafikkavviklingen. Noe forsinkelser må påregnes i perioden trnsportene foregår. Transportene er store og tunge og kommer til å kreve hele vegbanen og andre kjøretøy må vike.

Nødetatene har direktkommunikasjon med transportøren slik at ved eventuelle utrykninger vil kolonnen stande på egnet sted slik at passering for nødetatene muliggjøres.

 

FV 891 Båtsfjord Havn - Gednje Kryss
FV 890 Gednje Kryss - Avkjøring Raggovidda Vindkraftverk/Styrdalen
FV 890 Berlevåg - Avkjøring Raggovidda Vindkraftverk/Styrdalen

 

Om Raggovidda Vindkraftverk

Raggovidda vindkraftverk ligger omtrent 10 km sør for Berlevåg i Troms og Finnmark fylke. Vindkraftverket har i dag en installert effekt på 45 MW og utbygging av ytterligere 51,6 MW startet i fjor sommer. Utvidelsen av vindkraftverket forventes å være i drift innen utgangen av 2021. Da vil kraftverket produsere fornybar energi tilsvarende forbruket til 20 tusen boliger.

Ønsker du å lese mer, klikk her.

 

Om transporten av turbin deler
Turbin-vinger vil bli fraktet fra Berlevåg havn til avkjøringen til vindkraftverket i Styrdalen ca 7 km fra Berlevåg. Øvrige deler fraktes fra Båtsfjord havn til samme adresse. Det er store dimensjoner som vil være under transport og dette vil kreve at veien stenges i korte perioder. Eksempelvis er turbin-vingene 63 meter lange.

 

 

Kontaktpersoner:
Tore Martinsen, daglig leder Varanger KraftVind AS +47 98 28 80 34
Stein Mathisen, direktør for samfunn og kommunikasjon +47 98 28 80 07