Terje Skansen, som er bosatt i Vadsø, er i dag innkjøpsdirektør i verdens største fôrprodusent for laks; Biomar AS med kontoradresse i Trondheim. Han har tidligere vært administrerende direktør ved henholdsvis Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og FINNUT Consult. Han har også hatt lederstillinger i Finnmark fylkeskommune.

Terje Skansen er styremedlem i Vingmed Holding, og han har i løpet av sin karriere hatt flere styre- og tillitsverv innen næringsliv og idrett, både på lokalt og nasjonalt plan. Skansen har også erfaring fra lokalpolitikken.

Terje Skansen har sin utdanningsbakgrunn fra Universitetet i Bergen med sosialøkonomi, informasjonsvitenskap og økonomisk statistikk som fagkrets.

Det var over 20 søkere og kandidater involvert i prosessen, hvorav 6 godt kvalifiserte kandidater ble presentert for konsernstyrets ansettelsesutvalg. Rekrutteringsselskapet Headvisor har bistått styrets ansettelsesutvalg i søke- og utvelgelsesprosessen.

 

- Styret er meget fornøyd med at en så godt kvalifisert person skal lede konsernet videre, sier styreleder Liv Monica Stubholt i Varanger Kraft AS.

Terje Skansen vil tiltre stillingen som ny konsernsjef i løpet av forsommeren.