Med to vindparker på Varangerhalvøya i produksjon, så utnytter vi kapasiteten i vårt regionale nett maksimalt. Dette blir veldig tydelig på sommeren når forbruket er lavt og i slike perioder drives regionalnettet helt på kapasitetsgrensen. 
Normalt håndteres dette greit av komponentene i nettsystemet, men denne sommeren har det vært utført vedlikehold på noen primære komponenter i det sentrale strømforsyningsnettet inn til Varanger, som eies og drives av Statnett. Det betyr at det allerede svake sentralnettet har hatt redusert evne til å håndtere den kraftproduksjonen som skal ut av Varanger. Varanger Krafts regionalnett og Statnetts sentralnett er i kontinuerlig samkjøring og når det oppstår problemer som dette, forplantes effektene mellom nettnivåene.

Vårt eneste virkemiddel i slike situasjoner er å regulere ned produksjonen i vindparkene. Dette er naturligvis ikke populært hos de berørte vindkraftprodusenter, som taper penger. Når strømforbruket øker utover høsten og vinteren og sentralnettet kommer i normal driftssituasjon, vil disse problemene blir mindre merkbare.

Innenfor Varanger Kraft sitt nettansvar (regionalnettet) jobbes det selvsagt med en permanent løsning på problemet. Vi bygger nytt og forsterket strømforsyningsnett rundt Varangerhalvøya. Vi er ferdig på strekningen Varangerbotn-Vadsø-Vardø-Båtsfjord, og høsten 2018 vil vi ha kommet til Kongsfjord og forventer allerede da en forbedring i situasjonen. Videre skal vi fullføre forsterkingen av nettet fra Kongsfjord til Varangerbotn. Dette forventer vi settes i drift i løpet av høsten 2021.

Mange av våre kunder lurer på om flimmeret er skadelig for elektriske innretninger. De målingene vi har foretatt viser at spenningsnivået er innenfor de normerte grensene, slik at dette ikke skal ha noen påvirkning på elektrisk utstyr. Vi forstår derimot godt at kan virke irriterende når lysstyrken endres raskt.

Vi beklager sterkt overfor våre nettkunder, spesielt i Berlevåg og Båtsfjord, som har opplevd dette, og forsikrer om at vi gjør vårt ytterste for å eliminere problemene på kort sikt. På lengere sikt har vi løsningene klar innenfor vårt eget ansvarsområde, med forsterkning av regionalnettet og håper at Statnett løser sitt ansvar med å utvikle sterkere sentralnett.