Varanger Kraft AS og Cube Infrastructure Managers, Frankrike, er glade for å kunngjøre at Cube Infrastructure Fund II i går har kjøpt 49% av aksjene i Varanger Kraftvind AS, som er et datterselskap av Varanger Kraft AS. Samtidig har disse eierne i fellesskap blitt enige om å utvide vindparken til mer enn dobbel effekt.


Om Raggovidda Vindkraftpark
Raggovidda vindpark ligger omtrent 17 km fra Berlevåg i Finnmark. Vindparken vil etter utbyggingen produsere mer enn 400 GWh, noe som tilsvarer over 20% av det totale strømbehovet i Finnmark.


Raggovidda har vist en sterk historisk produksjon siden 2014. Den er lokalisert 350-400 meter over havet og området har en gjennomsnittlig vindhastighet på 9,5 m/s i relativt stabile værforhold.


Den eksisterende vindparken er utstyrt med 15 Siemens Gamesa vindturbiner (vindmøller) og produserer nesten 200 GWh pr. år. Utvidelsen vil resultere i mer enn en dobling av produksjonen. De nye turbinene skal etter planen produsere strøm fra høsten 2021.


Samarbeidet mellom Cube og Varanger Kraft AS markerer begynnelsen på partnerskapet som har til formål å utvikle et energiinfrastrukturprosjekt som er kritisk for den økonomiske og sosiale utviklingen i Finnmark fylke.

Positivt for samfunnsutviklingen
Terje Skansen, administrerende direktør for Varanger Kraft, uttaler: “Varanger Kraft er veldig fornøyd med valget av Cube som en langsiktig partner for dette prosjektet. Styrken, profesjonaliteten og dedikasjonen til fornybar energiinfrastruktur gjør at Cube passer perfekt i vår strategi og visjoner for en bærekraftig utvikling. Dette partnerskapet muliggjør også videre industriell utvikling i Øst-Finnmark regionen. Varanger Kraft ser frem til et konstruktivt og gjensidig lønnsomt samarbeid med Cube, både med dette prosjektet og i fremtiden. For Øst-Finnmark er dette en stor dag. Regionen har behov for tilførsel av både energi og infrastruktur til å overføre energien. Dersom regionen skal kunne utvikles industrielt og næringsmessig vil bærekraftig energiutbygging være kritisk. Uten en investeringspartner ville en slik utbygging blitt svært krevende»

Jerome Jeauffroy, administrerende partner for Cube Infrastructure Managers, uttaler: “Varanger Kraft er en veldig sterk og pålitelig partner og en leverandør av kritisk infrastruktur i Nord-Norge. Vi ser frem til å starte dette partnerskapet og samarbeide tett med Varanger Kraft for å støtte dem i utvidelsen av Raggovidda Vindkraftpark, samt i andre fremtidige energi-infrastrukturprosjekter. Denne investeringen passer godt med vår Buy & Grow-investeringsstrategi, og vi er glade for å forplikte ytterligere ressurser til dette langsiktige partnerskapet “.

Swedbank Corporate Finance Norway fungerte som finansiell rådgiver og Selmer fungerte som juridisk rådgiver for Varanger Kraft. DLA Piper og PwC fungerte som henholdsvis juridisk rådgiver og finansiell rådgiver for Cube.

Om Varanger Kraft
Varanger Kraft konsernet består av 7 forskjellige selskaper, lokalisert i den nordøstre delen av Norge. Kjernevirksomheten er produksjon av kraft fra vann og vind, kombinert med eierskap og drift av mer enn 3000 km nett. I tillegg til kraftproduksjonsselskapene og nettselskapet inkluderer Varanger Kraft konsernet et entreprenørselskap, et fiberinfrastrukturselskap, sluttbrukersalg og et nystiftet hydrogenselskap. Total omsetning for Varanger Kraft i 2018 var cirka 700 millioner NOK.


https://www.varanger-kraft.no


Kontaktpersoner:
Terje Skansen, administrerende direktør +47 901 42 554
Stein Mathisen, direktør for samfunn og kommunikasjon +47 98 28 80 07
Tore Martinsen, daglig leder Varanger Kraft Vind AS +47 98 28 80 34


Om Cube Infrastructure Managers:
Cube Infrastructure Managers ble grunnlagt i 2007, og er et uavhengig forvaltningsselskap med fokus på aksjeinvesteringer i det europeiske infrastrukturområdet som imøtekommer de grunnleggende infrastrukturbehovene til lokale offentlige myndigheter og befolkninger.


Cube Infrastructure Managers har en samlet portefølje på 2,5 milliarder euro som forvaltes via tre fond. Cube Infrastructure Fund og Cube Infrastructure Fund II fokuserer på
investeringer i regulert utbygget infrastruktur og retter seg hovedsakelig mot markeder innen offentlig transport, energiovergang og kommunikasjonsinfrastruktur. Connecting Europe Broadband Fund er et fond dedikert til investering i bredbåndsinfrastrukturprosjekter.


https://www.cubeinfrastructure.com


Kontaktpersoner:
Renaud de Matharel, administrerende direktør og administrerende partner +352 24 87 34 68 00
Caroline Kragerud, leder av Investor Relations + 352 24 87 34 68 00