- Produksjonsresultatet fra Raggovidda vindkraftverk er ikke mindre enn oppsiktsvekkende godt. Forteller NVE direktør Per Sanderud.

Raggovidda leverte i fjor 196,6 GWh noe som tilsvarer forbruket til nesten 10000 husstander. Brukstiden ble på hele 4375 timer og tilsvarer en kapasitetsfaktor på 50%. Produksjons-estimatene som ble lagt til grunn forut for utbyggingen av Raggovidda er dermed bekreftet.

Raggovidda vindkraftverk presterer bedre enn noen vindkraftverk vi kjenner til og er kanskje det mest effektive vindkraftverket i verden. Dette skyldes selvsagt den gode vindressursen på Raggovidda men også innsatsen internt i Varanger Kraft. Både under utbygging og drift har personell fra Varanger Krafts egne rekker bidratt for å skape gode resultater. Nå når vindkraftverket er i drift, og i et fallende kraftmarked, er det enda viktigere å gjøre de riktige og effektive tiltakene for å sikre høy oppetid og høy produksjon.

NVE-rapport 2016-10 "Vindkraft - Produksjon i 2015" viser prestasjonene til samtlige vindkraft verk i Norge.