Utvikling av hydrogen basert på vindkraft fra Raggovidda, er i fase 2 der vi driver forskning og utvikling av et nytt skalerbart design for produksjon av hydrogen i gassform. Forsøksanlegget etableres i Berlevåg og vil etter planen vær klar til drift senhøstes i år. Prosjektet har et budsjett på 6,9 millioner EURO og finansieres av tilskuddsmidler fra EU og egenkapital fra samarbeidspartnere.   

Styreleder er administrerende direktør i Varanger Kraft AS, Terje Skansen. Daglig leder er sivilingeniør Christian Bue.

http://www.haeolus.eu/.