Stubholt er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og er partner i advokatfirmaet Selmer. Hun ble ansatt som investeringsdirektør i Aker ASA i 2009 og hun var konsernsjef i Aker Seafoods ASA i 2010. Hun ble valgt som styreleder og senere daglig leder i Aker Clean Carbon AS samme år. I 2012 gikk hun inn i konsernledelsen i Kværner ASA med ansvar for strategi og kommunikasjon.

Stubholt er styremedlem i Norsk Hydro ASA (fra 2010).

Stubholt gikk i 2005 inn i Stoltenbergs første rødgrønne flertallsregjering, først som statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre og senere som statssekretær i Olje- og energidepartementet for Åslaug Haga og Terje Riis-Johansen. I perioden 1995 til 1997 var hun rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe for saker i Finanskomiteen. Hun gikk inn i styret for tankesmien Agenda fra 2014.

 

Verdifull kompetanse

  • I Stubholt får Varanger Kraft en svært kompetent styreleder som har alle forutsetninger lede styrets arbeid på en god måte. Hennes allsidige industrielle og politiske erfaring og inngående bransjekunnskap vil være et stort aktivum for konsernet og vi er meget fornøyd med at hun påtar seg oppgaven uttaler leder av valgkomiteen, Geir Knutsen.
  • En kan også merke seg at 60% av de aksjonærvalgte styremedlemmene med dette er kvinner, avslutter Knutsen.

 
Kontakt
Administrerende direktør Kjell Eliassen, tlf. 78 96 26 06/982 88 006
Leder av valgkomiteen, Geir Knutsen, tlf. 93 20 86 76