- Resultatet er en fremtidsrettet og fleksibel løsning som kommer kundene, nettselskapene og samfunnet til gode, sier Hans Terje Ylvisåker, Programsjef i SORIA.

En fremtidsrettet løsning

- NURI hadde totalt sett det beste tilbudet. Selskapet leverer løsninger som er basert på de mest moderne standardene for trådløs kommunikasjon. Kommunikasjonsløsningen er også blant de mest effektive som finnes på markedet og er samtidig kompatibel med alle typer målere, noe som kommer kundene til gode. I tillegg er det en av de beste løsningene for datasikkerhet, sier Ylvisåker.

Koreanske Nuri Telecom har et nært samarbeid med det anerkjente forskningsmiljøet ETRI, som har vært ett av de førende miljøene i 4G-utviklingen, og kommunikasjonsløsningen SORIA-samarbeidet har valgt er blant annet basert på ETRI-teknologi.

- Med valget av Nuri har vi tenkt nytt og gått utenom de tradisjonelle leverandørmiljøene for å imøtekomme våre krav til en fremtidsrettet og sikker løsning, sier Ylvisåker.

Selve måleren produseres av danske Kamstrup. Selskapet leverer avanserte målere som er godt tilpasset forholdene i det norske strømnettet. Kamstrup er underleverandør til Nuri Telecom.

Montasjeleverandører med kunden i fokus

- Montasjeleverandørene skal besøke over 700.000 nettkunder i våre områder, og nettselskapenes omdømme ligger bokstavelig talt i leverandørenes hender i denne delen av prosessen. Derfor har det vært svært viktig å velge leverandører som opptrer på en god måte og gir kunden en positiv opplevelse, sier Ylvisåker.

Eltel Networks, Ringeriks-Kraft og OneCo hadde totalt sett de mest økonomisk fordelaktige tilbudene for de enkelte områdene.

Fordeler for nettkundene

Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Disse målerne vil erstatte dagens analoge strømmålere og skal installeres hos alle husstander innen 2019.

Automatiske strømmålere vil gjøre det enklere for kunden, som slipper å lese av strømmen. Det blir også tryggere for kunden, ettersom nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere. Kunden vil i tillegg få bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket. Måleren registrerer kontinuerlig kundens strømforbruk og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Kunder av nettselskaper i SORIA-samarbeidet vil stå fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

- Vi ønsker at kundene fritt skal kunne velge utstyrsleverandør av slike tjenester, og har derfor valgt en åpen og standardisert løsning for våre nettkunder. Vi mener en åpen løsning er til det beste for kunden med tanke på at måleren skal kunne snakke med ulike systemer fra ulike leverandører i fremtidens smarte hjem.

- Nye målere gjør det enklere, tryggere og smartere å være strømkunde. I tillegg får vi en langt mer effektiv bruk og drift av kraftnettet, som gjør at vi kan spare store investeringer. Selskaper som har vært tidlig ute med smarte målere, har allerede sett slike gevinster, sier Ylvisåker.

Utrullingen starter i 2016

SORIA starter pilotutrulling i enkelte områder sommer 2016, med påfølgende oppstart for hovedutrulling på høsten samme år.

 

Fakta

 

Montasjeleverandørene

Eltel Networks (Eltel) er en ledende europeisk leverandør av tekniske tjenester for kritiske infrastrukturnettverk innenfor segmentene kraft, kommunikasjon, transport og sikkerhet, med virksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannia og Afrika.

Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere.

Eltel har omfattende erfaring med montasje av automatiske strømmålere i Norden, og skal blant annet montere automatiske målere for Hafslund Nett.

 

OneCo Technologies (OneCo) er et industrikonsern som tilbyr produkter og tjenester der kjernevirksomheten er elektro og automasjon. Konsernets markedsområder er olje & gass og marine, bygg og anlegg, fornybar energi, og industri.

OneCo er en av Norges største montasjeleverandører på utrulling av strømmålere i stor skala. Selskapet har nå kontrahert bytting av nærmere 700.000 målere i Norge.

OneCo har allerede montert målere for Stange Energi, og skal montere målere for Lyse, Eidsiva Nett, Agder Energi, Nettalliansen, samt trafokoblede anlegg for Hafslund Nett

 

Ringeriks- Kraft Service AS er Ringeriks-Kraft sitt entreprenørselskap og hovedområdene er prosjektering, utbygging og vedlikehold av elektrisk fordelingsnett og belysningsanlegg.

Ringeriks-Kraft Service har god erfaring med installering av automatiske strømmålere. Selskapet har installert 20.000 nye målere i sitt eget område, i tillegg har selskapet bistått flere andre av landets nettselskap i dette arbeidet.

Ringeriks-Kraft Service og Troms Kraft Nett har inngått avtale om utskifting av nærmere 70 000 strømmålere, og monterer også for Fredrikstad Energi og Dalane Energi.

 

Ca. antall målere per nettselskap i SORIA-samarbeidet (avrundet til nærmeste 1000):

Område Antall målere

VEST

Montasjeleverandør: Eltel Networks AS

         
BKK Nett AS 209 000
Voss Energi AS 11000
Kvam Kraftverk AS 7 000
SFE Nett AS 23 000
Sognekraft AS 8 000
Sunnfjord Energi AS 15 000
Stryn Energi AS 4 000
   

TRØNDELAG

Montasjeleverandør: Ringeriks-Kraft Service AS

             
TrønderEnergi Nett AS 137 000
NTE Nett AS 83 000
Selbu Energiverk AS 3 000
   

NORD

Montasjeleverandør: Ringeriks-Kraft Service AS

Helgeland Kraft AS 45 000
Vesterålskraft Nett AS 11 000
Lofotkraft AS 16 000
Nordlandsnett AS 33 000
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 4 000
Varanger KraftNett AS 16 000
   

IFER(Sunnhordland/Rogaland)

Montasjeleverandør: OneCo Technologies AS

          
Haugaland Kraft AS 58 000
Austevoll Kraftlag SA 4 000
Etne Elektrisitetslag SA 2 000
Finnås Kraftlag SA 8 000
Fitjar Kraftlag SA 2 000
Fjelberg Kraftlag SA 2 000
Hardanger Energi AS 6 000
Kvinnherad Energi AS 7 000
Odda Energi AS 6 000
Suldal Elverk KF 4 000
Skånevik Ølen Kraftlag SA 4 000
Tysnes Kraftlag SA 3 000
SKL Nett AS 9 000

 

Kontakt:

Leif E. Jankila, daglig leder, Varanger KraftNett AS: Tlf 98288035

Ronny Nilsen, avdelingsleder Måling/komm, Varanger KraftNett AS.: Tlf 98288015