I konkurranse mot to andre tilbydere, vant Varanger KraftEntreprenør (VKE) et oppdrag for Statnett, hvor pris og kvalitet var vektet. Oppdraget består i reparasjonsarbeid på 132 kV-linjen mellom Kirkenes og Varangerbotn, avgrenset til strekningen Kirkenes – Neiden.

– Å kvalifisere for oppdrag for Statnett har lenge vært et mål for VKE. Det har ikke vært lett, på grunn av strenge HMS-krav, så dette er vi stolte over», sier daglig leder, Lise Flø. – Tildelingen av oppdraget er en viktig milepæl for å kvalifisere VKE for nye, viktige og krevende kunder, sier hun videre.

Jobben skal gjennomføres i to utkoblingsperioder. Første utkobling på tre uker, ble utført nå i mars og bestod av reparasjonsarbeider på linjen. Andre utkobling skjer i august, da er det først og fremst stolpeoppretting som skal utføres. Omfanget av den siste delen av oppdraget er ikke klarlagt enda og VKE har inngått avtale med Elektro-Linje som underleverandør på dette.

Bemanningsbehovet på dette oppdraget så langt, har vært på 15 montører/anleggsarbeidere over tre uker. – Oppdraget har stilt mobiliseringskrav til selskapet som vi ikke har vært i nærheten av å skulle leve opp til i nyere tid og alle avdelinger har bidratt på ulike måter, blant annet med utstyr og personell. Det har også demonstrert at VKE har svært dyktige og løsningsorienterte medarbeidere. Likevel har vi vært nødt til å basere oss på stor grad av innleid personell. Det har gått bra og har gitt oss nyttige erfaringer videre.», sier Flø. – Vi takker Elektro-Linje AS, Frost Kraft Entreprenør AS og Linjemontasje AS for godt samarbeid på oppdraget.

 

Les mer om prosjekter i Varanger KraftEntreprenør her: https://www.varanger-kraftentreprenoer.no/prosjekter

 

Kontakt:

Daglig leder Varanger KraftEntreprenør Lise Flø: 982 88 058

Pressekontakt, Viseadministrerende direktør Stein Mathisen: 982 88 007