Det er en betydelig milepæl som nå er nådd. Etter mange års arbeid vil også Øst-Finnmark få en infrastruktur som legger til rette for vekst og industri- og næringsutvikling. Varanger Kraft har, sammen med kommunene i Øst-Finnmark, i mange år sloss for regionens muligheter og for nok linjekapasitet for strømforsyning. Dette er en avgjørende infrastruktur som tas for gitt i sentrale strøk. I dag kan man feire gjennombruddet. Konsernsjef Terje Skansen i Varanger kraft snakker på vegne av så vel kraftbransjen i regionen som for kommunene når han sier at dette er en gledens dag og en milepæl når det gjelder utvikling av Øst-Finnmark.

Varanger Kraft og Finnmark Kraft er de to selskapene som har konsesjon for ny vindkraft på Varangerhalvøya. Nå får vi endelig muligheten til å bruke konsesjonen som er gitt, der videre vindutbygging ville strandet, fordi man ikke fikk levert ut til kundene. Vi er svært tilfreds med den konstruktive dialogen vi har hatt med både Statnett og Finnmark Kraft og ser fram til fortsatt godt samarbeid i planleggingsperioden, sier Skansen.

På grunn av for svakt nett har både industriutvikling og ytterligere utbygging av vindkraft i Øst-Finnmark vært umulig. Med Statnetts beslutning er dermed denne flaskehalsen borte. Kommunene i distriktet har nemlig hatt store planer om utvikling av industri og arbeidsplasser og nå kan disse realiseres. 

Jeg er stolt av selskapet og eierkommunene som har stått på gjennom lang tid. Med ny oppgradert linje kan vi fullt ut fylle rollen som et moderne kraftselskap som løfter næringslivet i regionen. I dag viser Statnett seg fra sin beste side; som en fremtidsrettet og pålitelig samarbeidspartner, sier Liv Monica Stubholt, styreleder i Varanger Kraft.

Sammen med våre eiere har Varanger Kraft deltatt aktivt i Statnetts utredning og vi er tilfreds med at hensynet til industriell- og samfunnsmessig vekst, basert på fornybar energibruk, er vektlagt i konklusjonene.

Dette åpner også i større grad for elektrifisering av gruveindustrien og det setter Finnmark i stand til å utvikle verdens mest bærekraftige gruvedrift og derved bidra med mineraler verden trenger, utvunnet med ren energi produsert i nord sier Stubholt.

 

Kontakt:

Konsernsjef Varanger Kraft Terje Skansen, tlf. 901 42 554.

Styreleder Varanger Kraft Liv Monica Stubholt, tlf. 916 50 523.

 

https://www.varanger-kraft.no/getfile.php/133791-1553782017/Bilder/Holding/Terje.jpg%20%28elementgallery_thumbnail%29.jpg
https://www.varanger-kraft.no/getfile.php/133764-1553781703/Bilder/Holding/Liv.jpg%20%28elementgallery_thumbnail%29.jpg