​Reguleringen (tappingene) skjer ved hjelp av det øverste russiske kraftverket i Pasvik vassdraget som heter Kaitakoski. Ved å variere effekten på denne kraftstasjonen, varierer man tappingen ut av Enare sjøen. I avtalen fra 1959 ble man enig om reglementet for hvordan tappingene av Enare sjøen skulle skje. Tappingen vil variere avhengig av vannstand på Enare sjøen. Dersom det er flom i Enare sjøen, er maksimal tapping 500 m3/s. Normaltappingen er ca. 180 m3/s.