Varanger Kraft AS årsresultat for 2018 ble på 49,5 millioner kroner, noe som er 16,9 millioner kroner høyere enn året før.

Årsregnskap for hele konsernet i 2018 viser et driftsresultat på 185,5 millioner og et årsresultat på 67,7 millioner. Dette er en økning på hhv NOK 76,9 og 35,1 millioner i forhold til 2017. Noe som i stor grad kan tilskrives økte kraftpriser og positiv utvikling i driftskostnader.

Varanger Kraft eies av kommunene Sør-Varanger (31,25 %), Vadsø (21,87 %), Deatnu-Tana (12,5 %), Vardø (12,5 %), Båtsfjord (9,37 %), Berlevåg (6,25 %) og Unjárgga-Nesseby (6,25 %). Fordelingen av utbyttet bestemmes av kommunenes eierandel.

 

Valg av styremedlemmer

Som ny styreleder ble Tor Arne Pedersen, Oslo, valgt. Pedersen er vardøværing og var i perioden 2002-2006 administrerende direktør i Varanger Kraft AS. Vivian Lorentzen, Oslo, ble gjenvalgt som nestleder. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg.  

 

Kontakt:

Administrerende direktør Terje Skansen tlf. 901 42 554

Viseadministrerende direktør Stein Mathisen, tlf. 982 88 007.