Bakgrunn for prosjektet

Varanger Kraft har konsesjon på 200 MW på Raggovidda. Det har imidlertid vært en begrensning på 95 MW ut fra Varangerhalvøya, fordelt på 45 MW på Raggovidda og 50 MW på Hamnefjell. Siden hydrogen er en energibærer, kan det brukes til å lagre energi i perioder der det blåser mye, men ikke er plass på nettet. På bakgrunn av dette ble det gjennomført et forstudie om hydrogenproduksjon fra vindkraft på Raggovidda. Denne studien viste at det er fullt mulig å gjøre dette i stor skala her i Øst-Finnmark, og til en konkurransedyktig pris. I 2017 kom det en utlysning fra EU, som passet godt med Varanger Kraft sine forhold. Denne utlysningen vant vi, som da ble startpunktet for hydrogenprosjektet - Haeolus. 

Innhold i prosjektet

Prosjektet ligger under EU sitt Horizon 2020-program, videre under FCH2 JU (fuel cell hydrogen joint undertaking). Det er flere forskningsaspekter i prosjektet; energilagring (lagre energi vha overskuddskraft fra vind), remote location (vise at dette kan gjøres på avsidesliggende plasser – steder med mye vind og dårlig nett), nettbalansering/mini-grid (vise at man kan etablere lokale mini-grid). I tillegg vise at man kan bruke elektrolyse som en nettbalansetjeneste. 

Elektrolysøren som blir installert har en effekt på 2.5 MW, med produksjonskapasitet på 1 tonn per døgn. 

Her er nettsiden til prosjektet, som beskriver de fleste detaljene og har løpende oppdateringer med nyheter: www.haeolus.eu

Andre aktører i prosjektet

  • Sintef – prosjektkoordinator opp mot EUsystemet
  • Hydrogenics – leverandør av elektrolysør og brenselcelle
  • UniSannio, Technalia, UBFC, KES – styringssystem mot vindpark, modellering av økonomi, vedlikehold, slitasje, osv

Produksjonsmetoder

Hydrogen kan produseres på flere måter. Metoden vi skal benytte kalles elektrolyse. Kort forklart, trenger man ferskvann og strøm (likestrøm), som den forenklede ligningen under viser. Da spaltes vannet til hydrogen og oksygen, i tillegg til varme. Det motsatte skjer i en brenselcelle. Da henter man oksygen fra luften, putter hydrogen inn, og får ut strøm, vann og varme. Siden vi bruker strøm fra vindkraft, vil hydrogenet være helt grønt. Null karbonavtrykk og billig strøm, er konkurransefortrinnene våre når vi skal selge hydrogen.

Forenklet reaksjonsformel, Elektrolyse                  

Den vanligste metoden for hydrogenproduksjon i dag er dampreformering (steam methane reforming - SMR). Denne metoden står for ca 50% av hydrogenproduksjon i verden pr i dag. Metoden baserer seg på naturgass (metan – CH4) og vanndamp. Dette er altså en metode som resulterer i CO2-utslipp. 

I tillegg kan man produsere hydrogengass ved kullgassifisering og oljereformering. 

 

Følg oss på LinkedIn, Facebook og www.haeolus.eu.