Finnmark Kraft AS

 

Finnmark Kraft AS eies av de 7 kraftselskapene som er konsesjonærer i Finnmark og Nord-Troms samt grunneieren i FInnmark. Disse er  Varanger Kraft AS, Alta Kraftlag A/L, Hammerfest Energi AS, Luostejok Kraftlag A/L,
Repvåg Kraftlag A/L, Ymber AS, Nordkyn Kraftlag A/L og Finnmarkseiendommen.

Vår interesse som aksjonær er først og fremst rettet mot utvikling av fornybar kraftproduksjon i fylket.  

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no