Vi skaper en vind-vind situasjon

 

​Varanger KraftVind AS er vår nye virksomhetsområde innen kraftproduksjon. Selskapet driver Raggovidda Vindkraftverk sørøst av Berlevåg. Her har vi konsesjon til å produsere 200 MW vindkraft i året. Foreløpig har vi bygget ut 45 MW. Så snart overføringskapasiteten i overføringsnettet ut utvidet, vil kraftverket bygges ut.

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no