Miljøansvar

 

Vår kraftproduksjon er 100% fornybar. Det meste av elektrisk kraftforbruk i varanger-regionen forsynes fra våre kraftverk og gjennom vårt kraftnett. 

Vår kraftproduksjon og distribusjon foregår i henhold til statlige tillatelser der hensynet til ytre miljø i vår virksomhet er tydelig regulert.  

Et eksempel på dette er vårt ørretoppdrett i Pasvik som skal sikre bærekraftig ørretstamme i Pasvikvassraget.

 

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no