Datterselskaper

 

 

Virksomhetsområdene drives av seks aksjeselskaper som er heleid av Varanger Kraft AS:

Pasvik Kraft AS driver kraftproduksjon i Pasvikdalen i Sør-Varanger, Gandvik i  Unjarga/Nesseby og Kongsfjord i Berlevåg. Selskapet produserer og selger årlig om lag 423 GWh (millioner kilowattimer) vannkraft.

Varanger KraftNett AS distribuerer elektrisk kraft til alle i Varanger-regionen gjennom kraftlinjer og nettstasjoner.

Varanger KraftMarked AS selger strømprodukter til husholdninger, bedrifter og offentlig virksomhet i Varanger-regionen.

Varanger KraftUtvikling AS driver distribusjon av telefoni- og datakommunikasjon gjennom vårt fibernett i hele Varanger-regionen. Gjennom våre samarbeidspartnere tilbys våre kunder Internett, TV- og telefontjenester gjennom vårt forretningskonsept Varanger Bynett.

Varanger KraftEntreprenør AS vedlikeholder, utvikler og bygger kraftnettet i Varanger-regionen.

Varanger KraftVind AS forventes å produsere årlig 180-190 GWh fornybar kraft på Raggovidda Vindkraftverk i Berlevåg kommune.

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no