Anskaffelser

 
Anskaffelsene til Varanger Kraft er underlagt lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften.
Loven gir føringer for selskapenes innkjøpsprosesser og for å effektivisere prosessene er Varanger Kraft tilsluttet en kvalifikasjonsordning – Sellihca.
 
Kvalifikasjonsordningen annonseres i EU-tidende en gang i året, slik at leverandørmarkedet informeres om ordningen.
 
Varanger Kraft benytter Sellihca og tilbyderliste etableres ved anskaffelsesbehov ved definerte søk i databasen.
 
Anskaffelser over terskelverdiene.
Tilbyderliste etableres ved at det utføres søk i Sellihca-databasen. Kun leverandører som er godkjent på det aktuelle tidspunkt søket foretas, og som har registrert seg som leverandør av de aktuelle produkter/tjenester vil forekomme på tilbyderlisten (longlist).
For å komme blant tilbydere må aktuelle leverandører tilfredsstille objektive tilleggskrav som vil variere av anskaffelsens art. Godkjenning i Sellihca-kvalifikasjonsordningen er en betingelse, men ingen garanti for å komme på tilbyderlisten. Tildeling av kontrakt skjer etter vurdering av tilbudene i henhold til forhåndsdefinerte evalueringskriterier.
 
Anskaffelser under terskelverdiene.
Ved anskaffelser under terskelverdiene benyttes fortrinnsvis Sellihca, men annonsering i lokalpressen og direkte henvendelser til lokale leverandører kan også være et aktuell fremgangsmåte.
 
Registreringsmuligheter i Sellihca
 
Registrering på fulle vilkår eller registrering som lokalleverandør.
 
 
Sellihca Qualification,
Achilles Systems AS,
Postboks 1817 Stoa,
4858 Arendal.
Tlf: 37 06 35 30
© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no