​

Varanger Kraft AS  eies av kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Deatnu/Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Unjàrga/Nesseby. Konsernet har sin hovedvirksomhet innenfor produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, og har 15 800 kunder fordelt på 14 000 km2 store Varanger-regionen. Konsernet har 130 ansatte fordelt på hovedkontoret i Vadsø og avdelinger på Hesseng, Skogfoss, i Varangerbotn, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø.

Eierskapet i Varanger Kraft AS forvaltes av en generalforsamling og et styre på syv medlemmer: Liv Monica bargem Stubholt (leder), Vivian Lorentzen (nestleder), Jarle Andreassen, Geir Pettersen,  Kristin Høiby, Stein Ola Fremstad og Tor Johnny Aikio  

 OrgkartVKAS.jpg
© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no