Hammerfest Energi og Varanger Kraft blir partnere i havvindkonsortiet Blåse Energi.

Som nye tilleggspartnere vil de bidra med verdifull ekspertise om energimarkedet, og komplementere de eksisterende partnerne.

Blåse jobber for øyeblikket med søknaden for Utsira Nord-området, det første fullskala flytende vindkraftanlegget på norsk sokkel. De to nye partnerne vil styrke konsortiet, og Blåse vil bli det første konsortiet som søker om norsk offshore vind med et solid fotfeste i Nord-Norge. «Sammen er vi klare til å utforske flytende vindkraft langs den norske kysten på lang sikt, da myndighetene har initiert en åpningsprosess for nye områder for fremtidig utvikling», sier John E. Stangeland, administrerende direktør i NorSea på vegne av Blåse-partnerne.

Blåse er et konsortium som opprinnelig ble dannet av solide aktører i offshore-industrien: NorSea, Parkwind og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Konsortiet er etablert med et formål om å ta en ledende posisjon i norsk offshore vindkraftutvikling.

Visjonen er en blomstrende vindindustri der natur, mennesker og teknologi bygger en bærekraftig fremtid rundt fornybar energi, skaper arbeidsplasser for den norske offshore-industrien og en lysere fremtid for kommende generasjoner.

Hammerfest Energi og Varanger Kraft vil spesielt bidra med kompetanse rundt nett og nettplanlegging, samt dialog med norske myndigheter.

«Havvind er et nytt område for oss og vi ser fram til å bidra med vår erfaring og samtidig øke egen kompetanse om havvind. Vi vet også hvor viktig det er med god dialog med lokalsamfunn og andre berørte parter», sier Gudrun Rollefsen, administrerende direktør i Hammerfest Energi.

Ved å bringe Hammerfest Energi og Varanger Kraft inn som partnere i Blåse, vil konsortiet forankres enda dypere i norske kystsamfunn, og sikre at utbyggingen av offshore vindkraft kommer med fordeler for lokale samfunn.

«Vi håper havvind kan gi inspirasjon til nye virksomheter og arbeidsplasser langs hele kysten», sier Terje Skansen, administrerende direktør i Varanger Kraft.

For mer informasjon kontakt:

John E. Stangeland, administrerende direktør NorSea, +47 915 59 446
Gudrun B. Rollefsen, administrerende direktør,Hammerfest Energi, +47 975 01 733
Terje Skansen, administrerende direktør Varanger Kraft, +47 901 42 554