Telefon: 78 96 26 00
© Varanger Kraft Feilmelding: 78 96 26 99
Adresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no